0

Ανακάλυψε τις τυχερές διαδρομές Michelin,
απάντησε σωστά και κέρδισε:

1 συλλεκτικό Gift Pack Michelin,
κάθε εβδομάδα

1 σετ ελαστικών Michelin
της επιλογής σου!

ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Κάθε εβδομάδα σου προσφέρουμε και μία τυχερή διαδρομή, για να την ανακαλύψεις και να κερδίσεις!
2
Κάθε διαδρομή έχει 3 στάσεις ενδιαφέροντος που αντιστοιχούν σε 3 ερωτήσεις σχετικές με τον προορισμό.
3
Απάντησε σωστά και κέρδισε 10 πόντους για κάθε σωστή απάντηση.
4
Ανέβασε φωτογραφία από κάποιο σημείο ενδιαφέροντος της τυχερής διαδρομής και μπορεί να κερδίσεις 50 επιπλέον πόντους!
5
Διένυσε και τις 3 τυχερές διαδρομές, απάντησε σωστά σε όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορείς, και αύξησε τις συμμετοχές σου στη μεγάλη κλήρωση!

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

zp/OtM63zrPPjs69z4TOsc+CIM+Az4HOv8+CIM+EzrcgzqfOsc67zrrOuc60zrnOus6uLCDPg8+Fzr3Osc69z4TOrM68zrUgz4TOtyDOs8+BzrHPhs65zrrOriDOk86xzrvOrM+EzrnPg8+EzrEgzrzOtSDPhM6xIM+AzrXPhM+Bz4zPh8+EzrnPg8+EzrEgz4PPgM6vz4TOuc6xLiDOo861IM+Azr/Ouc6/IM69zr/OvM+MIM6xzr3Ors66zrXOuSDPhM6/IM+MzrzOv8+Bz4bOvyDPh8+Jz4HOuc+MOw==
zqfOsc67zrrOuc60zrnOus6uz4I=
zpjOtc+Dz4POsc67zr/Ovc6vzrrOt8+C
zqPOtc+Bz4HPjs69

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Συγχαρητήρια, κέρδισες 10 πόντους! Πάμε στην επόμενη στάση.

Συγχαρητήρια, κέρδισες 10 πόντους!

ΛΑΘΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν πειράζει, πάμε στην επόμενη στάση.

Δεν πειράζει.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

zpcgzpHPgc69zrHOr86xIM61zq/Ovc6xzrkgz4DOsc+BzrHOtM6/z4POuc6xzrrPjM+CIM6/zrnOus65z4POvM+Mz4IgzrzOtSDOvM6/zr3Osc60zrnOus6uIM+Gz43Pg863IM66zrHOuSDOtM65zrHPhM63z4HOt8+Ezq3OsSDOsc+Bz4fOv869z4TOuc66zqwuIM6Rz4IgzrrOrM69zr/Phc68zrUgzrzOuc6xIM+Dz4TOrM+DzrcgzrXOtM+OIM6zzrnOsSDOvM61zrbOrSDOus6xzrnigKYgzrzOv8+Fzr3PhM6/zrLOr869zrEhIM6cz4zOvc6/IM6/IM6/zrTOt86zz4zPgiDOtM61zr0gzrjOsSDPgM65zrXOuSDOsc+Az4wgzrHPhc+Ezq4sIM6xz4bOv8+NIM61zq/Ovc6xzrnigKY=
zp/Pjc62zr8gzrHPgM+MIM68zq3Ou865
zprPgc6xz4POryDPhM6/z4UgzpHOs86vzr/PhSDOjM+Bzr/Phc+C
zqTOv8+AzrnOus+MIM+Ez4POr8+Azr/Phc+Bzr8=

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Συγχαρητήρια, κέρδισες 10 πόντους! Πάμε στην επόμενη στάση.

Συγχαρητήρια, κέρδισες 10 πόντους!

ΛΑΘΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν πειράζει, πάμε στην επόμενη στάση.

Δεν πειράζει.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

zqPOsc69IM+EzrfOvSDOp86xzrvOus65zrTOuc66zq4gzrTOtc69IM6tz4fOtc65ISDOpM6/IM66zrHPhM6xzrvOsc6yzrHOr869zrXOuc+CIM68zrUgz4TOvyDPgM6/z4Ugz4bPhM6szr3Otc65z4Igz4PPhM63IM6jzrnOuM+Jzr3Or86xIM66zrHOuSDPhM65z4IgzrzOsc6zzrXPhc+EzrnOus6tz4Igz4DOsc+BzrHOu86vzrXPgiDPhM63z4IuIM6gz47PgiDOu86tzrPOtc+EzrHOuSDOtyDOus6xz4TOrCDPgM6/zrvOu86/z43PgiDPic+BzrHOuc+Mz4TOtc+Bzrcgz4DOsc+BzrHOu86vzrEgz4TOt8+CIM+HzrXPgc+Dzr/Ovc6uz4POv8+FOw==
zqbPic66z4zPhM+Bz4XPgM61z4I=
zprOsc6yzr/Phc+Bz4zPhM+Bz4XPgM61z4I=
zpTOtc67z4bOuc69z4zPhM+Bz4XPgM61z4I=

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Συγχαρητήρια, κέρδισες 10 πόντους! Πάμε στην επόμενη στάση.

Συγχαρητήρια, κέρδισες 10 πόντους!

ΛΑΘΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν πειράζει, πάμε στην επόμενη στάση.

Δεν πειράζει.

Θέλεις να κερδίσεις 50 επιπλέον bonus πόντους;
Ανέβασε τη δική σου φωτογραφία από τις Καβουρότρυπες!
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΑΝΕΒΑΣΕ ΦΩΤΟ
Θεσσαλονίκη - Σιθωνία
Τέλος διαδρομής! Ολοκλήρωσες την Lucky Route αυτής της εβδομάδας. Έλα ξανά την επόμενη εβδομάδα για να ανακαλύψεις μία νέα τυχερή διαδρομή και να αυξήσεις τις συμμετοχές σου στην κλήρωση! Στο μεταξύ, η φωτογραφία σου έχει ανέβει. Συγχαρητήρια, κέρδισες 50 μπόνους πόντους!
Τέλος διαδρομής! Ολοκλήρωσες την Lucky Route αυτής της εβδομάδας. Έλα ξανά την επόμενη εβδομάδα για να ανακαλύψεις μία νέα τυχερή διαδρομή και να αυξήσεις τις συμμετοχές σου στην κλήρωση! Και μην ξεχάσεις να έρθεις ξανά αργότερα για να δεις αν ανέβηκε η φωτογραφία σου!
Τέλος διαδρομής! Ολοκλήρωσες την Lucky Route αυτής της εβδομάδας. Έλα ξανά την επόμενη εβδομάδα να ανακαλύψεις τη νέα τυχερή διαδρομή και να αυξήσεις τις συμμετοχές σου στην κλήρωση!
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ
ΤΥΧΕΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ

ΕΝΑ ΣΕΤ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ MICHELIN
ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ

3 ΤΥΧΕΡΟΙ

ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ
GIFT PACK MICHELIN

Οδηγός Michelin, Πετσέτα, Γυαλιά Ηλίου, Μπαταρία Bib, Κούπα, Παγούρι, Φορτιστής αυτοκινήτου, Ομπρέλα, Κουτί πρώτων βοηθειών, Εργαλείο 4 σε 1, Μετρητής πίεσης ελαστικών, Καπέλο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤHN ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

“LUCKY ROUTES”

Διοργανωτές

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «Cambo Industries ΙΚΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ιάκχου 8) (εφεξής καλούμενη Cambo) έχει αναλάβει να διοργανώσει με εντολή στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία ELASTIKA MICHELIN Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα (Τζαβέλα 1-3) (εφεξής καλούμενη «Michelin» και από κοινού καλούμενες «Διοργανώτριες Εταιρείες») την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «Lucky Routes» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο διαδικτυακό τόπο: «www.luckyroutes.michelin.gr»» (εφεξής καλούμενος ως «Διαδικτυακός Τόπος») με σκοπό την προώθηση των προϊόντων της Michelin.

. Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.


H Michelin διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια, να αναβάλει ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα έπαθλα με άλλα ίσης αξίας κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά την λήξη του. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Michelin και η Cambo δεν αναλαμβάνουν ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.


Οι Διοργανώτριες Εταιρείες πρωτίστως θα προσπαθούν να καθιστούν τη χρήση των συστημάτων τους ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.


Διάρκεια διαγωνισμού

Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται ως εξής: αρχίζει από την Τετάρτη 16 Μαΐου και ώρα 17.00μμ και λήγει την Τρίτη 07 Ιουνίου και ώρα 23.59μμ (εφεξής η «Διάρκεια»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, η συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν είναι δυνατή και απόπειρες συμμετοχής που τυχόν πραγματοποιήθηκαν εκτός της ορισθείσας διάρκειας θεωρούνται αυτοδικαίως ως μη γενόμενες, άλλως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται αποδεκτό ανέκκλητα ότι κανείς δεν αποκτά δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Michelin και της Cambo, ούτε νομιμοποιείται να ζητήσει, είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε παράδοση οποιουδήποτε επάθλου είτε οιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.


Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, οι οποίοι θα επισκεφθούν τον διαδικτυακό τόπο και θα λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό που εμφανίζεται εκεί, σε συμμόρφωση με τους όρους και την διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα καθώς και στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο. Από την συμμετοχή στον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Michelin και της Cambo, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω.

Κανόνες του παιχνιδιού

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει πρώτα να επισκεφθούν τον Διαδικτυακό Τόπο και να εισέλθουν στην εφαρμογή με τον λογαριασμό που διατηρούν στο facebook (σύνδεση μέσω Facebook Connect). Κατόπιν, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να απαντήσουν τρεις (3) ερωτήσεις σχετικά με τις στάσεις μιας ταξιδιωτικής διαδρομής. Για κάθε σωστή απάντηση που δίνει ένας συμμετέχων, κερδίζει δέκα (10) βαθμούς. Σε μία από τις τρεις ερωτήσεις, και εφ’ όσον ο συμμετέχων απαντήσει σωστά, προστίθεται η επιλογή του να προσθέσει μία προσωπική του φωτογραφία, εφόσον έχει, από την τοποθεσία στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη ερώτηση της ταξιδιωτικής διαδρομής. Εφόσον ο συμμετέχων έχει τέτοια φωτογραφία και δεχθεί να την «ανεβάσει», και εφ’ όσον οι διοργανώτριες εταιρείες κρίνουν πως η φωτογραφία είναι προσωπική και αληθής, δεν παραβιάζει κάποιον από τους κανόνες του διαγωνισμού και ανήκει στον ίδιο, ο χρήστης κερδίζει πενήντα (50) επιπλέον βαθμούς.

Δυνάμει των παρόντων όρων οι συμμετέχοντες ενημερώνονται, αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η ανάρτηση φωτογραφίας σύμφωνα με τα ανωτέρω την καθιστά προσβάσιμη στο σύνολο των συμμετεχόντων καθώς και στο σύνολο των επισκεπτών της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται σε εβδομαδιαία βάση κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με μια νέα ταξιδιωτική διαδρομή να προστίθεται με την έναρξη της εβδομάδας και να αντικαθιστά την προηγούμενη. Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν και τις τρεις (3) εβδομάδες του διαγωνισμού, δηλαδή κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει μία φορά σε κάθε μία από τις τρεις (3) διαδρομές. Στο τέλος της διάρκειας του διαγωνισμού θα διεξαχθούν οι κληρώσεις για τα έπαθλα που περιγράφονται κατωτέρω. Για τον σκοπό της διεξαγωγής της κλήρωσης κάθε βαθμός που συγκέντρωσε κάθε συμμετέχων αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή στις κληρώσεις. Οι συμμετέχοντες συμμετέχουν σε όλες τις κληρώσεις του διαγωνισμού, με το σύνολο των βαθμών/συμμετοχών τους. Συνεπώς όσο περισσότερους βαθμούς συγκεντρώσει κάθε συμμετέχων τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να κερδίσει ένα από τα κατωτέρω έπαθλα. Ο μέγιστος αριθμός βαθμών/ συμμετοχών που μπορεί να κερδίσει κάθε συμμετέχων σύμφωνα με τους ανωτέρω κανόνες και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν θα τροποποιηθούν είναι 240 βαθμοί/ συμμετοχές.

Κληρώσεις
Από την κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων θα προκύψουν τρεις (3) τυχεροί νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα συλλεκτικό gift pack Michelin, όπως περιγράφεται κατωτέρω, καθώς και ένας (1) μεγάλος τυχερός νικητής, ο οποίος θα κερδίσει ένα (1) σετ ελαστικών Michelin της επιλογής του. Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις εξής ημερομηνίες:

  • 05 (νικητής Gift Pack)
  • 05 (νικητής Gift Pack)
  • 06 (νικητής Gift Pack & νικητής σετ ελαστικών Michelin)

Έπαθλα Διαγωνισμού

Tα έπαθλα που θα κληρωθούν είναι τα παρακάτω:

Τρία (3) συλλεκτικά gift pack Michelin, τα οποία περιέχουν: (Πετσέτα, Γυαλιά Ηλίου, Μπαταρία Bib, Κούπα, Παγούρι, Φορτιστής αυτοκινήτου, Ομπρέλα, Κουτί πρώτων βοηθειών, Εργαλείο 4 σε 1, Μετρητής πίεσης ελαστικών, Καπέλο, Οδηγός Michelin)

Ένα (1) σετ ελαστικών Michelin, της επιλογής του νικητή.

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων στο διαγωνισμό

Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»), καθώς και καθ’ όλη τη διαδικασία συμμετοχής του στην προωθητική ενέργεια. Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Εάν ο συμμετέχων χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η Michelin και η Cambo δεν φέρουν καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του συμμετέχοντα θεωρείται ο ίδιος. Η Michelin και η Cambo διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν μερικώς ή εξ ολοκλήρου τη συμμετοχή ενός χρήστη σε περίπτωση που υφίσταται υποψία παραποίησης των κανόνων του παιχνιδιού ή της λειτουργίας της εφαρμογής, ή σε περίπτωση που κάποιος χρήστης χρησιμοποιήσει ψευδή στοιχεία ή υλικό, ή χρησιμοποιήσει υλικό που βλάπτει τα χρηστά ήθη. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.


Παραλαβή Επάθλων

Μετά την κλήρωση και εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την ανακοίνωση της νίκης τους, οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις διοργανώτριες εταιρείες μέσω προσωπικού μηνύματος στη σελίδα https://www.facebook.com/michelinelastika/. Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας κ.λ.π.) προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατά την παράδοση των επάθλων και να συμπληρωθεί η δήλωση αποδοχής επάθλου. Μετά την ταυτοπροσωπία, οι νικητές θα πληροφορηθούν σχετικά με τη διαδικασία παραλαβής του επάθλου τους. Σύνδεση στην ανωτέρω σελίδα της Michelin και συμμετοχή στον διαγωνισμό μέσω αυτής προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης .


Κατά την παραλαβή των επάθλων, οι δικαιούχοι-νικητές ενδέχεται να κληθούν να επιδείξουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία. Οι νικητές αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης των επάθλων τους. Η Michelin διατηρεί το δικαίωμα, μετά την άπρακτη παρέλευση δέκα πέντε (15) ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση των νικητών, να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια έπαθλα που δεν αναζητήθηκαν ή/ και δεν παραλήφθηκαν έγκαιρα από τους νικητές, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές.


Τα έπαθλα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσής τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.


Αποκλεισμός νικητή

Ο κάθε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και σε αυτό της απονομής του επάθλου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση.

(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες όρους,(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.

(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή μετά την πάροδο εβδομήντα δύο (72) ωρών από την κλήρωση αποβεί άκαρπη.

(ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερημένα για την παραλαβή αξιοποίηση του επάθλου.

(στ) σε περίπτωση που ο νικητής δεν δεχθεί για οποιονδήποτε λόγο να υπογράψει τη δήλωση αποδοχής του επάθλου του ή/και δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 18 ετών.) καθώς και δεν συμμορφωθεί με την διαδικασία ταυτοποίησής του ως διαχειριστή του λογαριασμού facebook μέσω του οποίου συνδέθηκε στον διαδικτυακό τόπο και συμμετείχε στον Διαγωνισμό, την οποία θα ορίσουν οι Διοργανώτριες.

Περιορισμός συμβατικής ευθύνης

Η Michelin και η Cambo και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δεν φέρουν ευθύνη, στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο ή στα πλαίσια της παρούσας, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.


Λήξη διαγωνισμού

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των επάθλων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Michelin και της Cambo παύει να υφίσταται. Η Michelin και η Cambo δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

Προσωπικά δεδομένα

Η σύνδεσή κάθε συμμετέχοντα στον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού και η συμμετοχή σε αυτόν γίνεται μέσω του λογαριασμού που διατηρεί στο Facebook. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι παρέχουν στις Διοργανώτριες δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες που καθένας από αυτούς έχει εισαγάγει στον λογαριασμό του στο Facebook. Η χρήση των πληροφοριών αυτών από τον διαδικτυακό τόπο γίνεται σύμφωνα με τις πολιτικές που εφαρμόζει η πλατφόρμα Facebook και σε κάθε περίπτωση με βάσηι τις παραμέτρους ασφάλειας και πρόσβασης που ο κάθε συμμετέχων έχει ορίσει στον λογαριασμό του στο Facebook.

Κάθε Συμμετέχων δια της υποβολής των στοιχείων του και έγκρισης του σχετικού εντύπου συμμετοχής παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση του προς τη Michelin που ενεργεί ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας και την Cambo που ενεργεί ως Εκτελούσα Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Συμμετέχοντος, για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς του διαγωνισμού ιδιαίτερα δε προκειμένου να καταχωρήσουν τα προσωπικά δεδομένα που θα έχει συμπληρώσει στα σχετικά έντυπα συμμετοχής σε αυτοτελή αρχεία που θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 όπως αυτός ισχύει. Οι Συμμετέχοντες δύνανται να ασκήσουν τα δικαιώματα πρόσβασης, αντίρρησης και προσωρινής δικαστικής προστασίας σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 όπως αυτός ισχύει.


Τα ως άνω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και εν γένει διεξαγωγής του Διαγωνισμού και απονομής των επάθλων, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας επιβεβαίωσης της ταυτότητας των νικητών. Επίσης οι συμμετέχοντες συγκατατίθενται ρητώς στην χρήση των εν λόγω δεδομένων για σκοπούς επικοινωνίας της προωθητικής ενέργειας τηςMICHELIN υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παράσχει την ρητή συγκατάθεσή τους για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της διαδικασίας του Διαγωνισμού. Με την έμπρακτη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες παρέχουν την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή τους στη δημοσιοποίηση μέρους ή και συνόλου των δεδομένων και των στοιχείων που ανήρτησαν και γνωστοποίησαν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της δημοσιοποίησης μέσω σελίδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτύου εν γένει, για λόγους προώθησης του διαγωνισμού και των προϊόντων της Διοργανώτριας, ιδιαίτερα δε σε περίπτωση που ανακηρυχθούν νικητές του Διαγωνισμού. Ανάκληση της συγκατάθεσής τους αυτής αποτελεί λόγο έκπτωσής τους.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των Επάθλων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω.


Η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Διαδικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήπoτε έντυπό ή μέσο της. Η Michelin δεσμεύεται πως η αξιοποίηση των παραπάνω στοιχείων θα γίνει αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της επικοινωνίας του διαγωνισμού. Ο κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως, παραιτούμενος ρητώς από κάθε τυχόν τέτοιου είδους αξίωση. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του ή η εικόνα του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την Michelin να αποκλείσει την περαιτέρω συμμετοχή του καθώς να τον κηρύξει έκπτωτο από το έπαθλο που κέρδισε, το οποίο εάν είχε παραλάβει οφείλει να επιτρέψει στην Michelin.


Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –εφαρμοστέο δίκαιο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απονομή επάθλων, στα πλαίσια αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.